înscrieri 2024

Regulamentul Festivalului Național Concurs

„REGINA SÂNZIENELOR”

29-30 iunie 2024
Vicovu de Sus – Bucovina – Suceava

Scop:  Promovarea și susținerea tradițiilor românești

Data concursului:

1) Înscrieri: 10.05.2024 – 24.06.2024 (ora 18)

2) Susținerea momentelor alese de către juriu pentru finală și festivitate de premiere: 29.06.2024, începând cu ora 12:00

Capitolul I

Organizatorul concursului:  ASOCIAȚIA CULTURALĂ „REGATUL SÂNZIENELOR”

DEPA SERV S.R.L. Rădăuți, prin DUMITRU și ELENA PARASCA

 

Capitolul II

Locul şi durata desfăşurării campaniei

Concursul se desfăşoară on-line, iar finaliștii vor fi invitați să-și susțină momentul live, pe scena festivalului. Festivitatea de premiere se va desfășura Vicovu de Sus (centru), jud.Suceava – Bucovina, după cum urmează:

–  înscrierile la concurs se pot face începând cu data de 10.05.2024, până la data de 24.06.2024, ora 18, completând fișa de înscriere care este afișată pe pagina de Facebook a evenimentului și pe pagina web (www.reginasanzienelor.ro) (fișa trebuie semnată de concurenți, dacă aceștia sunt majori, sau de părinte/tutore/reprezentant legal, în cazul în care concurenții sunt minori) și trimițând-o împreună cu înregistrarea audio-video a momentului pregătit de dumneavoastră și a unei fotografii în care purtați costumația cerută de regulamentul concursului pe adresa de e-mail: depaserv.radauti@gmail.com, persoană de contact: Dumitru Parasca, tel.: 0740060829 sau pe meessenger-ul paginii de Facebook Dumitru Parasca (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008309469402/);

!!! Înregistrările trebuie să fie clare și să respecte standardele de calitate.

!!! Dacă fișierele au dimensiuni mari, vă rugăm să le trimiteți prin WeTransfer.

!!! Pentru Secțiunea COSTUME INSPIRATE DIN MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ, înscrierea se va face la fel ca și la celelalte secțiuni. Concurenții, fete sau băieți, vor menționa pe fișa de înscriere personajul întruchipat și vor trimite una sau mai multe fotografii în care poartă costumul înscris în concurs.

–  susținerea momentelor alese de către juriu pentru finală și festivitatea de premiere vor avea loc în data de 29.06.2024, începând cu ora 12:00.

Concursul se va desfășura pe patru secțiuni:

–  Secțiunea PRINȚESE (8-14 ani)

–  Secțiunea REGINE (15-101 ani)

–  Secțiunea GRUPURI

Secțiunea COSTUME INSPIRATE DIN MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ***

 

Capitolul III

Condiţii de participare

a) vârsta

  1. Secțiunea PRINȚESE, 8-14 ani;
  2. Secțiunea REGINE, 15-101 ani ;
  3. Secțiunea GRUPURI (grupurile trebuie să aibă în componență și fete);

 

b) ţinuta obligatorie:  ie tradițională/rochie albă de zână şi coroniţă din flori de sânziene;

c) să știe și să interpreteze o poveste/legendă (proză/poezie/cântec/teatru-dans) despre Sărbătoarea de Sânziene din zona din care provine;

d) să înregistreze audio-video momentul creat și să-l trimită însoțit de formularul de înscriere completat și semnat și de o fotografie în care concurenta poartă ținuta obligatorie pe e-mail: depaserv.radauti@gmail.com, persoană de contact: Dumitru Parasca, tel.: 0740060829 sau pe messenger-ul paginii de Facebook Dumitru Parasca (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008309469402).

ATENȚIE ! Vă rugăm să vă încadrați cu discursul într-un timp rezonabil.

Materialul audio-video trebuie să respecte minime condiții tehnice de calitate.

Concurenții răspund, fie personal, fie prin reprezentantul legal, conform legislației în vigoare referitoare la drepturile de autor și alte drepturi conexe, pentru materialele prezentate în concurs.

 

*** Pentru Secțiunea Concurs de COSTUME INSPIRATE DIN MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ, nu este limită de vârstă, fiind acceptate în concurs atât costume populare tradiționale, cât și costume medievale reprezentând personaje din mitologia românească: Ileana Cosânzeana, Făt Frumos, Zâna Zorilor, Iana Sânziana, Ursitoarele, prinți și prințese, împărați și împărătese, voievozi și domnițe, Muma Pădurii / Baba Cloanța, Zmeul / Căpcăunul, Crăiasa Zânelor, Sânziene, Iele etc.

 

Participarea la concurs implică acceptarea integrală a prezentului regulament.

Prin înscrierea la acest concurs toți participanții/părinții/tutorii/reprezentanții legali sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor condiţiilor impuse de organizatori prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanților/părinților/tutorilor/reprezentaților legali.

Prin înscrierea în concurs participanții/părinții/tutorii/reprezentanții legali renunță la drepturile de autor asupra filmărilor și fotografiilor din concurs pe care organizatorul le poate transmite/publica prin orice formă de mass-media (emisiuni de televiziune, ziare, internet, etc.), cărți, reviste, și își dau acordul ca organizatorul să poată înregistra, publica, prelucra textele/piesele prezentate de participantele la concurs în vederea difuzării lor in mass-media (broșuri, reviste, ziare, cărți, filme documentare, emisiuni radio-TV, clipuri, Internet și alte canale media etc.)

Capitolul IV

Modul de desfăşurare a concursului

Toți concurenții înscriși la concurs şi care îndeplinesc condiţiile de participare vor fi jurizați şi va fi întocmit un clasament.

În conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, în cadrul concursului nu se admit contestaţii. Deciziile juriului sunt definitive.

Vor fi acordate câte trei premii (I, II şi III) la toate cele patru secțiuni; toți participanții la concurs vor primi menţiuni.

           Premiul I şi titlul de Regina Sânzienelor (la Secțiunea REGINE) și de Prințesa Sânzienelor (la Secțiunea PRINȚESE), precum și premiul I la Secțiunea GRUPURI  vor fi acordate la fiecare secțiune concurentelor care vor avea cea mai originală ținută (ie/rochie albă și coroniță) şi vor susține cel mai frumos moment legat de Sărbătoarea Sânzienelor.

ATENȚIE! Dacă în grupurile înscrise la concurs sunt și băieți, aceștia trebuie să poarte ie/cămașă tradițională.

           Dacă povestea/legenda (proză/poezie/cântec/teatru-dans) nu are nici o legătură cu Sărbătoarea Sânzienelor, concurenta (grupul) va fi descalificată.

La Secțiunea COSTUME INSPIRATE DIN MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ, premiul I va fi acordat pentru cel mai frumos și original costum (costume).

Capitolul V

Premiile şi acordarea acestora

Se vor oferi următoarele premii:

A. SECȚIUNEA REGINE

–  Premiul I (Regina Sânzienelor) bani/bunuri

–  Premiul II – bani/bunuri

–  Premiul III – bani/bunuri

–  Menţiune: – toate participantele la concurs.

B. SECȚIUNEA PRINȚESE

–  Premiul I (Prințesa Sânzienelor) – bani/bunuri

–  Premiul II – bani/bunuri

–  Premiul III – bani/bunuri

–  Menţiune: – toate participantele la concurs.

C. SECȚIUNEA GRUPURI

–  Premiul I  – bani/bunuri

–  Premiul II – bani/bunuri

–  Premiul III – bani/bunuri

–  Menţiune: – toți participații la concurs.

D. SECȚIUNEA COSTUME INSPIRATE DIN MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ

–  Premiul I  – bani/bunuri

–  Premiul II – bani/bunuri

–  Premiul III – bani/bunuri

–  Menţiune: – toți participații la concurs.

Organizatorul va anunţa câştigătorii la finalul concursului, în cadrul festivității de premiere care se va desfășura sâmbătă, 29 iunie 2024, începând cu ora 12, în Vicovu de Sus (centru) – Suceava.

Îndeplinirea obligaţiilor de natură fiscală îi revine fiecărei concurente/grup care a fost premiată/premiat.

Capitolul VI

Informarea participanţilor conform Legii nr.667-2001

Regulamentul concursului și Formularul de înscriere la concurs sunt disponibile la sediul Asociației Culturale REGATUL SÂNZIENELOR, Rădăuți, str. Dimitrie Onciul, nr.7, jud.Suceava, în format electronic pe pagina de Facebook a evenimentului:   https://www.facebook.com/FestivalulNationalReginaSanzienelor și pe pagina web: https://reginasanzienelor.ro/

Înscrierile se pot face începând  cu data de 10 mai 2024 până pe data de 24 iunie 2024, ora 18:00,  pe e-mail: depaserv.radauti@gmail.com și pe messenger-ul paginii de  Facebook Dumitru Parasca.

!!! Fișierele de dimensiune mare vor fi trimise prin WeTranfer.

Toți participanții la acest concurs (prin reprezentanții legali, acolo unde este cazul) îşi exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, prin semnarea Formularului de înscriere la concurs, pentru ca orice date cu caracter personal (nume, date de identificare, fotografiile/înregistrări audio-video/imaginile lor, texte etc.) să intre în baza de date a organizatorului pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de marketing, publicitate, informare, documentare, fie în materiale tipărite, fie în material audio-video, fără ca aceştia să emită pretenţii de natură financiară organizatorului.

Capitolul VII

Încetarea concursului

Concursul încetează la data de 29.06.2024, odată cu anunţarea câştigătorilor, dar poate înceta şi în cazul unui eveniment de forţă majoră sau în caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare.

Concursul poate înceta înainte de termen prin decizia organizatorului, cu anunţarea în prealabil a publicului.

Capitolul VIII

Dispoziţii finale

Prin participarea la acest concurs, concurenţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament întocmit de DEPA SERV S.R.L., prin Dumitru și Elena Parasca și Asociația Culturală „REGATUL SÂNZIENELOR”.

Creatorii şi interpreţii participanţi în calitate de concurenţi, invitaţi, membri ai
juriului, prezentatori, fără ca această enumerare să fie limitativă, au dreptul şi obligaţia să respecte Regulamentul si programul Festivalului, acceptând prin participarea la acest eveniment toate clauzele inserate în prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente survenite în timpul festivității de premiere. Această responsabilitate cade în sarcina fiecărui concurent (prin reprezentanții legali, unde este cazul).

Organizatorul nu se obligă să suporte cheltuielile de cazare şi masă pentru concurenți și pentru persoanele care îi însoțesc la festivitatea de premiere.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a deschide şi închide înscrierile în concurs.

Organizatorul are dreptul de a modifica şi completa prezentul Regulament în situaţii întemeiate, cu obligaţia corelativă de informare a Participanţilor pe pagina de Facebook și pe pagina web a Festivalului.

Vă așteptăm cu drag și vă urăm succes !

Fisă de înscriere